Obszary prawne oraz zakres doświadczenia 

 

Własność intelektualna 


Nasz oddany zespół koncentruje się na ochronie twoich patentów, znaków towarowych i praw autorskich zarówno na rynku krajowym i międzynarodowym.

Spory firm 


Niedotrzymanie warunków umowy, oszustwa papierów wartościowych, zatrudnienie, kradzież tajemnic handlowych, odpowiedzialność dyrektora, spory akcjonariuszy, prawo antymonopolowe i nieuczciwej konkurencji.

Błędy w sztuce lekarskiej  


Choć obecnie obserwujemy ograniczenie liczby przypadków jest to specjalnością firmy od momentu jej powstania.